Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Festival volného času vrcholí

Všechny zářijové víkendy a další dny byly naplněny akcemi unikátní události - Festivalu volného času Prahy 13, který městská část organizovala poprvé. Vedení radnice se rozhodlo umožnit všem subjektům, které pořádají akce pro naplnění volného času druhých, aby se představily široké veřejnosti, aby si je zájemci mohli vyzkoušet, případně se rovnou zapojit.

Festival zahájili místostarosta Petr Zeman a zastupitel Vít Bobysud v sobotu 7. září ve Sportovní hale Lužiny. Po celý den tam probíhala prezentace aktivit Domu dětí a mládeže Stodůlky. Pokračovala v neděli dopoledne ve Mlejně, kde ji odpoledne vystřídal maraton vystoupení pěveckých, tanečních a divadelních souborů.

Následující sobotu 14. 9. se představilo centrum asijských umění Avaloka a odpoledne proběhla na Slunečním náměstí Voříškiáda – soutěž o nejhezčího pejska bez průkazu původu. Soutěžilo celkem 25 pejsků ve třech kategoriích. Porota, ve které nechyběli odborníci ze Základní kynologické organizace Jinonice, vyhlásila nejlepšího mini, medium a maxivoříška. Absolutním vítězem se nakonec stal tříletý kříženec Jack paní Hany Markové. V neděli ve Mlejně předvedli své umění žáci všech oborů Základní umělecké školy Stodůlky. Předposlední víkend v září patřil turnajům a akcím všech místních sportovních oddílů a také skautům.

Dostanete-li toto číslo včas, nechte se pozvat na závěrečné akce festivalu – Svatováclavský jarmark (28. 9.), odpoledne pro malé hasiče (29. 9.), oslavu Dne seniorů (1. 10.) nebo Den zdraví (5. 10.). Podrobnosti jsou v kalendáři akcí na str. 34.

Samuel Truschka