Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáháme migrantům řešit problémy

 

Obecně prospěšná společnost Integrační centrum Praha (dále ICP) byla založena Magistrátem hlavního města Praha v březnu roku 2012 jako spojovací článek mezi migranty, neziskovými organizacemi, veřejnou správou a dalšími subjekty působícími na poli integrace. V ICP jsme si za svůj slogan vybrali „Praha – metropole všech“, který odkazuje na jeden z našich stěžejních cílů - vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti, kteří zde žijí, cítili jako plnohodnotní občané naší metropole a měli možnost spolupodílet se na jejím veřejném životě. Tyto cíle se snažíme naplňovat i v naší pobočce v Praze 13 na adrese Zázvorkova 2007/6 u stanice metra Lužiny. Nedocenitelným partnerem je pro nás Městská část Praha 13.

Na pobočce poskytujeme bezplatné právní a sociální poradenství pro migranty z třetích zemí, organizujeme kurzy českého jazyka a pravidelně pořádáme komunitní a kulturní aktivity. Za dobu svého působení (k 30. 8. 2013) jsme v rámci naší pobočky ICP poskytli pomoc celkovému počtu 740 klientů z řad migrantů. V poradenských službách jsme pomohli 513 klientům, kterým bylo poskytnuto celkem 1 058 konzultací. Naše pobočka pořádá také řadu kulturních a společenských akcí, které pomáhají při navazování přátelských vztahů mezi migranty a majoritní společností. V průběhu roku 2013 jsme zorganizovali sousedskou akci Podvečerní posezení v Bílé vráně, fotografickou soutěž pod názvem 13 pro všechny a 1. ročník Beachvolejbalového turnaje smíšených družstev a národností, kterého se zúčastnilo přes 100 sportovců. V průběhu listopadu plánujeme Arabský večer, který vám představí kulturu, jídlo, hudbu a tanec arabských zemí. Sledujte naše webové stránky a Facebook, kde se dozvíte veškeré novinky.

Za necelý rok existence pobočky v Praze 13 jsme pomohli mnoha migrantům vyřešit jejich problémy, které často pramení z nedostatečné informovanosti nebo kulturních rozdílů. I nadále budeme velmi rádi, když naše pobočka bude vyhledávaným místem pomoci, ale i přátelského soužití. Ať už jste migrant, který potřebuje pomoci, nebo se jen zajímáte o integraci migrantů, rádi vás zde uvítáme a zodpovíme vaše dotazy.

Těšíme se na vaši návštěvu na pobočce nebo na některé z našich akcí.
Kontakt: tel. + 420 775 564 456, e-mail: praha13@icpraha.com.

Za tým pobočky ICP v Praze 13 Vanda Černohorská, vedoucí pobočky