Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O kvalitu soužití různých kultur se musí pečovat

 

Česká republika je dlouhodobě cílem migrace cizinců. V posledních několika letech se jejich počet ustálil na zhruba 430 000 migrantů. Podstatná část jich však směřuje do Prahy, kde počet migrantů dlouhodobě roste (v roce 2011 cca 160 000), a tedy i do našeho regionu. Aktuální počet migrantů v Praze 13 nelze úplně přesně zjistit, neboť od roku 2007 Český statistický úřad neeviduje počty cizinců dle městských částí. Nicméně podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 jich žije ve správním obvodu Prahy 13 přibližně 9 600, takže tvoří asi 15 % obyvatel městské části.

Migraci cizinců v České republice ošetřuje mezirezortní Koncepce integrace cizinců „Společné soužití“. Na úrovni Prahy podobný koncepční materiál teprve vzniká. Naše městská část na migrační vlnu zareagovala v roce 2010, kdy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR vznikl projekt Integrace cizinců v městské části Praha 13. Za čtyři roky práce prošlo některou z integračních aktivit projektu rozhodně několik stovek migrantů. Nutno však podotknout, že už několik let před tímto projektem pracovaly s migranty mateřské školy, základní školy a neziskové organizace. Některé z nich cíleně a systematicky, jiné proto, že jim nic jiného nezbývalo. Zmíněným projektem radnice městské části vstoupila mezi aktivní hráče integrace. Vzájemné soužití lidí z různých kultur se bez tohoto přístupu neobejde. Není to pouze investice do momentální kvality vztahů, ale i do budoucích daňových poplatníků, kterých budou Česká republika a obce potřebovat více a více.

Aleš Mareček, zástupce starosty