Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt integrace cizinců pokračuje i letos

 

Městská část Praha 13 uskutečňuje projekt zaměřený na integraci cizinců již od roku 2010. Projekt je tradičně financován Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován z rozpočtu městské části. Pro letošní rok jsme navíc zařadili několik novinek zaměřených na předškolní výchovu, volný čas a komunikaci všech aktérů projektu.

Letos byl projekt zahájen v květnu bezplatným doučováním na třech základních školách a opětovným spuštěním Otevřeného klubu Rozmanitý svět ve FZŠ Trávníčkova. Obě aktivity pokračují i po prázdninách až do prosince, přičemž od října bude ve FZŠ Brdičkova spuštěno poznávání reálií s doučováním. Nový partner, Dům dětí a mládeže Stodůlky, začátkem června zorganizoval Den dětí v duchu poznávání různých kultur. Zde také budou během podzimu spuštěny 3 lekce artefiletiky a dramatiky a ke konci roku Zimní dílna zaměřená na tvorbu kalendáře.

Koncem srpna byly na třech základních školách zahájeny Prázdninové kurzy češtiny pro děti a sdružení META uspořádalo vzdělávací kurz pro 20 vychovatelek z mateřských škol. Specializačním dvousemestrálním vzděláním na Univerzitě Karlově projdou i dvě učitelky ze základních škol. Zkušebně ve dvou školkách bude od září zahájeno doučování češtiny. Ve školkách bude zároveň uspořádáno několik volnočasových akcí zaměřených na české tradice.

Od září do prosince se nově v prostorách Gymnázia Jaroslava Heyrovského koná každé pondělí a středu od 18.30 do 20.00 nízkoprahový kurz češtiny pro cizince. Kurz je lektorován pracovníky Centra pro integraci cizinců. Součástí projektu je také výchovně vzdělávací program pro děti ze základních škol, který organizuje sdružení Divadelta. V KD Mlejn proběhne 21. listopadu volnočasová akce Nejsme si cizí... určená pro děti, jejich rodiče a ostatní příchozí. V průběhu projektu se dvakrát sejde Pracovní skupina Integrace cizinců. Poslední aktivitou projektu je aktualizace záložky webových stránek městské části věnované integraci cizinců.

Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví