Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dětem se nové šatny líbí

Na začátku školního roku příjemně překvapily žáky pěti základních škol nové šatny. „O skříňku se dělíme ve dvojici s kamarádem a jsme rádi, že se dá pěkně uzamknout,“ pochvalují si například školáci ze ZŠ Mohylová. Starosta David Vodrážka a jeho zástupce David Zelený se byli 24. září podívat na výsledek nejnáročnější přestavby šatny v ZŠ Janského na Velké Ohradě. Tam musela být kvůli nestabilnímu podloží provedena pilotáž, aby podlaha „neujížděla“. Nová šatna vypadá velmi hezky a dětem se líbí. Starosta i ředitel školy Miroslav Foltýn jim kladli na srdce, aby se k novým skříňkám chovali slušně. Nyní už tedy mají moderní šatny vybavené skříňkami všechny základní školy městské části.

Samuel Truschka