Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Festival vytáhl lidi ven

Druhý Festival volného času Prahy 13 opět dokázal, že na třináctce žijí aktivní lidé, kteří si své volno umějí užít. Během festivalu, který pod záštitou místostarosty Petra Zemana a zastupitele Víta Bobysuda probíhal od 5. září až do 5. října, se uskutečnily desítky setkání nejrůznějšího zaměření. Proběhlo několik velkých akcí (např. Pražské cyklozvonění, hokejbalový turnaj, Svatováclavský jarmark neziskových organizací nebo seniorská sportovní Lukiáda v Lukáši). Své návštěvníky ale měly i komornější akce jako Den zdraví spojený se Dnem medu, oblíbená Voříškiáda nebo Klubobraní. Pěvecké a taneční soubory se představily na vystoupeních ve Mlejně, sportovní kluby, stejně jako Dům dětí a mládeže Stodůlky, pořádaly soutěže a exhibice, hasiči a skauti předvedli svou činnost v parku, Liga lesní moudrosti tábořila na Makču Pikču…

Přestože zářijové počasí bylo velmi vrtkavé a mnohdy také zapršelo, na akce přicházely celé rodiny a návštěvnost byla slušná. Velké poděkování zaslouží Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, který většinu akcí organizačně a technicky zabezpečoval, jeho pomocníci a všechny organizace, které se do festivalového programu zapojily.

Samuel Truschka