Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Důležitá je kvalita výuky

V Praze 13 působí na dvou školách sportovní akademie Special One Academy. Ve FZŠ Mezi Školami můžete přihlásit své dítě na fotbal, v ZŠ Bronzová na gymnastiku. Special One Academy se zaměřuje na kvalitu výuky a hledá skrytý potenciál dětí. Chce nabídnout šanci i méně talentovaným dětem a docílit toho, aby dosáhly stejných výsledků jako jejich talentovanější vrstevníci. Akademii mohou navštěvovat věkové kategorie chlapců i dívek okolo 5 až 16 let.
Více na tel. 737 773 918, www.specialone.cz, special1academy@email.cz nebo na www.facebook.com/specialoneacademy.

Jan Bůžek