Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Finanční pomoc dává Petrušce šanci

Jen velmi obtížně se nám, rodičům, hledají ta správná slova, která by vyjádřila naše poděkování za vaši finanční pomoc. Náš dík patří lidem, kteří mají srdce na pravém místě. Především panu starostovi Davidu Vodrážkovi, Radě MČ Praha 13 a následně všem dárcům, kteří přispěli naší dcerce Petrušce Němcové na intenzivní rehabilitační pobyt v Piešťanech, který jí velmi pomáhá. Pomaličku se přibližujeme k tomu, že bude stát na vlastních nožičkách. Vzácné genetické onemocnění Petrušky (DEND syndrom) s sebou nese spoustu dalších zdravotních problémů – diabetes, Westův syndrom – epilepsie, opožděný psychomotorický vývoj – a jeho léčba je velmi nákladná.

Pokud budete chtít i Vy, můžete také pomoci, a to zakoupením charitativního stolního kalendáře na rok 2015 – Prianie z Adeli, ve kterém je vyfocena i Petruška. Výtěžek z jeho prodeje bude použit na její další rehabilitační pobyt. Cena kalendáře je 200 Kč a objednat si ho můžete na petruska.kalendare@seznam.cz. Mnohokrát děkujeme za Vaši pomoc.

Ilona Němcová