Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Počítačová učebna opět modernější

Notebook, tablet, hardware, software, Windows, Word, Excel, PDF, e-mail, www.seznam.cz, www.praha13.cz, www.sssp13.cz, www.heureka.cz, složka, soubor, USB. Ne, nespletl jsem se – tyto pojmy na seniorskou stránku právem patří. Senioři, kteří pravidelně navštěvují výuku na počítačích ve středisku sociálních služeb, je dobře znají. Zájem o počítače u seniorů je v současnosti značný. Začal daleko dříve, vlastně díky zájmu seniorů o Univerzitu třetího věku, o což se zasloužil bývalý ředitel střediska Petr Weber. Městská část vloni významně podpořila rozvoj výuky IT technologií u seniorů, když financovala zakoupení serveru, na který bylo připojeno všech 10 stolních počítačů. Letos byla modernizace PC učebny pro seniory dokončena. Začátkem září byla učebna osazena výkonnými a moderními počítači. Finanční náklady na modernizaci byly kolem 100 tisíc korun. Výměnu, která byla z technologického hlediska nutná, protože staré počítače již technicky ani výkonově nekorespondovali s moderním serverem, opět finančně podpořila městská část. Modernizovanou učebnu jsme slavnostně otevřeli 22. září. Senioři se tak mohou v „novém seniorském školním roce“ vzdělávat a zdokonalovat daleko příjemněji, protože moderní technologie umožní daleko snadnější výuku než doposud.

Aleš Mareček, zástupce starosty