Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rybník už nebude přetékat

Rekonstrukce hráze a odtokového potrubí Třebonického rybníka měla původně začít již na jaře. Práce ale nemohly být zahájeny podle plánu, protože se bohužel nepodařilo včas zajistit potřebné souhlasy Pražských vodovodů a kanalizací. Získání těchto dokumentů, nezbytných pro stavební povolení, se bohužel protáhlo až do léta, takže stavební práce mohly začít až v září. Dělníci rozbourali staré brouzdaliště, opravují hráz, pokládají nové odpadní potrubí o větším průměru a vybudují nový bezpečnostní přeliv. To vše do budoucna zabrání přetékání rybníka a zaplavování okolí při větších deštích. Podle sdělení pracovníků Lesů hl. m. Prahy, kteří stavbu provádějí, by rekonstrukce měla být hotová do konce října.

Samuel Truschka