Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úspěšná rekonstrukce hřiště

V letních měsících proběhla na fotbalovém hřišti TJ Sokol Stodůlky rekonstrukce dětského hřiště. Touto cestou chceme poděkovat Městské části Praha 13, místním firmám Stavoperfect, Hadostav a OK-Seto za nemalé finanční příspěvky, které větší část této rekonstrukce pokryly. Zvláštní poděkování patří pánům Františku Radovi a Adamu Vargovi, kteří se do této dobrovolné akce pustili a také ji zdárně dokončili.

Miloš Procházka