Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dům s hodinami dostal cenu

V kategorii „Realizace“ internetové hlasovací soutěže TOP Panel 2014, kterou vyhlásilo vydavatelství Net Press Media, získala první místo revitalizace bytového domu Bronzová 2024 – 2026 nedaleko od stanice metra Lužiny. Revitalizovaný panelový dům je zajímavý barevným řešením fasády a především originálními slunečními hodinami, které jsou jeho hlavní dominantou. Revitalizaci provedla v roce 2010 společnost Kasten. O vzniku a výrobě slunečních hodin se více dozvíte v článku jejich spoluautora Pavla Marka na www.slunecnihodiny.wz.cz.

-red-