Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimák opraven, bruslení povoleno

Školní zimní stadion Bronzová musel koncem loňského a v letošním roce z technických a bezpečnostních důvodů projít poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. V zimě tedy bohužel nemohl být v provozu. Nyní jsou již všechny plánované práce dokončeny a stadion může opět sloužit svému účelu, tedy především veřejnému bruslení. Má zcela novou ledovou plochu, chladící technologii, nové izolace a vzduchotechniku. V areálu byly položeny kanalizace a vodovod, byla postavena protihluková stěna, nové oplocení, vybudována nová příjezdová komunikace a osazeno osvětlení v areálu. Kolem poloviny listopadu tedy může stadion opět otevřít své brány všem bruslařům.

Samuel Truschka