Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úspory na topení v panelových domech

Bytový dům SVJ U9 v Seydlerově ulici v Nových Butovicích se ve spolupráci s odborníky zapojil do inovativního projektu úspor díky modernizaci systému vytápění. U9 je panelový bytový dům z 80. let o jedenácti vchodech s osmi až deseti patry. Celkově je zde více než 400 bytů. V roce 2011 došlo k výměně oken a zateplení fasády, což přineslo úspory ve výši přibližně 30 % energie na vytápění. Jak se však ukazuje u mnoha zateplených budov, obyvatelé postupně začínají více větrat a díky tomu spotřeba energie opět roste. Navíc dodávky tepla z výměníkových stanic mnohdy nereflektují skutečnost, že došlo k výraznému snížení tepelných ztrát stavby. Je proto nutné změnit množství dodávaného tepla do budovy podle skutečné potřeby. V ideálním případě je vhodné zároveň modernizovat celý systém tepelného hospodářství budovy.

Taková modernizace se realizovala právě v U9 ve spolupráci s odborníky z ČVUT, v Praze zabývajícími se moderními postupy regulace vytápění velkých budov, a firmou Feramat Cybernetics, s.r.o. sídlící v Praze 13. Moderní systém regulace byl na panelové domy použit poprvé, dosud se aplikoval jen na kancelářské budovy. Jde tedy o velmi cenný pilotní projekt.

Tvorba vlastního regulátoru zabere jistý čas – 1–2 měsíce (nejlépe v topném období) se v domě pouze sbírají informace o teplotách a dalších veličinách. Zásadním článkem celé modernizace je instalace regulace teploty vody ústředního topení. Regulátor každých 20 minut ze znalosti předpovědi počasí (teplota, sluneční osvit), aktuálního počasí, teplot uvnitř domu (bezdrátové senzory ve vybraných bytech), teplot vody v potrubí a „chování budovy“ vypočítá, jak teplá má být voda vedená do ústředního topení, aby byl dodržen požadovaný teplotní komfort s minimem energie (resp. financí). Hodnoty teplot i odhady spotřeb na dalších 24 hodin vidí správce v grafu na internetu. Regulátor se navíc sám provozem dovede průběžně učit a zpřesňuje svou činnost. Tím je zajištěno, že dodávané množství tepla je vždy minimální, aniž by to ovlivnilo tepelný komfort v bytech. Šetří se tedy tím, že regulátor „vidí“ dopředu (předpovídá chování domu a spotřebu). Tak může efektivně využívat zdroje tepla. Když např. „ví“, že druhý den se ochladí, tak vodu zvolna předtápí a tím se vyhne velkým a rychlým změnám, které jsou náročné na dodanou energii. Tak minimalizuje potřebnou energii a šetří náklady.

Společenství vlastníků i správce budovy mají lepší kontrolu nad vytápěním a spotřebou, včetně vyladění vytápěcí soustavy. Regulace byla poprvé v chodu v období leden – březen 2014. Úspory energie na vytápění za toto období provozu se pohybují kolem 26 % oproti stejnému období roku 2013. Přesnější čísla přinese nastávající topná sezona.

Ondřej Nývlt