Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dík za milý a vstřícný přístup

Vážený pane řediteli,
chtěla bych Vám jménem mého manžela ing. Petra Slováka i jménem svým moc poděkovat za profesionální, lidský a milý přístup zaměstnanců Střediska sociálních služeb Prahy 13 ke svým klientům. Manžel, který je již delší dobu prakticky upoután na lůžko, odebírá několik měsíců z tohoto zařízení obědy. Je velmi spokojen, jídlo je dobré, rozvážející pracovníci milí a vstřícní. Velká pochvala tedy patří Vám, vedoucí kuchyně paní Štěpánkové, týmu kuchařek, hlavní koordinátorce paní Bílkové, řidičům i dalším pracovníkům střediska. Jelikož pracuji více než 30 let ve zdravotnictví, slýchám léta od svých pacientů různé příběhy, žel ne vždy veselé. Mohu konstatovat, že Středisko sociálních služeb Prahy 13 by mohlo být příkladem pro další podobná zařízení jak službami, tak prací zaměstnanců. Moc si vaší práce vážíme!

MUDr. Alena Slováková, Nové Butovice