Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

datum
ulice
čas přistavení
1. 10.
U Kašny (odstavná plocha)
9.00 – 12.00
9. 10. nám. Na Lužinách
9.00 – 12.00
15. 10.
K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu)
9.00 – 12.00
16. 10.
K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová)
13.00 – 16.00
22. 10.
K Řeporyjím (u kapličky)
9.00 – 12.00
23. 10.
K Fialce (plocha proti č. 1219)
13.00 – 16.00
29. 10.
5. máje (plocha proti č. 325)
9.00 – 12.00
29. 10.
Vstavačová (u retenční nádrže)
9.00 – 12.00
30. 10.
K Sopce (zpevněná plocha)
13.00 – 16.00
5. 11.
K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)
9.00 – 12.00
6. 11.
nám. Na Lužinách
9.00 – 12.00
12. 11.
5. máje (plocha proti č. 325)
13.00 – 16.00
13. 11.
Vstavačová (u retenční nádrže)
9.00 – 12.00
13. 11.
K Fialce (plocha u č. 1219)
13.00 – 16.00

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další navíc!