Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímavosti z Retro kavárny

Ačkoli se mnoho seniorů vypravilo v době prázdnin za hranice MČ Praha 13 nebo se věnovalo svým vnoučatům, našla se skupina, která pravidelně navštěvovala Retro kavárnu v KD Mlejn. Její program nezištně připravovala paní Jana Patrmanová. Zhostila se přípravy témat o zdravé výživě (červenec) a levanduli (srpen).

Zářijové setkání bylo zpestřeno výstavou paní Vlasty Čermákové, která přišla vystavené obrazy osobně představit. Účastníky mile překvapila neočekávaná návštěva zástupce starosty pro sociální oblast Pavla Jaroše.

Hlavním programem setkání bylo velice zajímavé vyprávění Jiřího Jindry žijícího ve Stodůlkách od roku 1936. Pan Jindra zaujal přítomné popisem Stodůlek a okolí z dob, kdy se do Stodůlek přistěhoval a kdy nikoho ani ve snu nenapadlo, že by zde mohlo vzniknout moderní město.

Na další setkání se seniory v Retro kavárně se těšíme 4. října, 1. listopadu a 6. prosince.

Iva Dvořáčková, odbor sociální péče