Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ANKETA

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety a označit dva problémy, které vy osobně považujete za nejpalčivější a měly by se řešit přednostně. Na anketním lístku jsou abecedně seřazená témata k řešení, která považují za nejpodstatnější účastníci Veřejného fóra občanů pořádaného 18. září 2017. Máte k dispozici dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která považujete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit pouze jednomu opatření nebo po jednom dvěma různým opatřením.

Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte prosím do 20. listopadu 2017 do schránky na podněty v Informacích na radnici nebo ho odešlete na adresu: Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 (obálku označte nápisem FÓRUM 2017), případně zašlete naskenovaný nebo vyfocený mobilem na e-mailovou adresu forum2017@p13.mepnet.cz.