Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Šesté Veřejné fórum

Občané se opět po roce vyjádřili k problémům městské části

V pondělí 18. září proběhlo v rámci plnění aktivit místní Agendy 21 již 6. Veřejné fórum občanů Prahy 13. Byli jsme velmi potěšeni velkou účastí občanů, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění v naší městské části. Do letošního fóra se aktivně zapojila sedmdesátka občanů. Velmi nás potěšilo hojné zastoupení dětí z žákovských parlamentů, které pracují v některých základních školách Prahy 13.

Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější a městská část by se jimi měla prioritně zabývat.

Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně s odpovědným politikem MA21, předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou. Celou akcí provázela facilitátorka (odbornice na diskuzi) Veřejného fóra paní Dana Diváková.

Úvodem Veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky Deseti priorit, které byly určeny na pátém Veřejném fóru v loňském roce.

V další části programu seznámila facilitátorka přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem: Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli z těchto tematických celků vybrat jednu nebo více oblastí a u příslušného stolu k ní přednést jakékoli své podněty. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro daný tematický celek. Garanty stolů byli zástupci odborů, kteří mají danou oblast v kompetenci.

Tato dvě TOP témata byla sepsána na samostatný arch papíru a připravena k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník priorit, které účastníci považují za nejdůležitější.

Ze závěrečného hodnocení vzešlo podle počtu získaných bodů následující pořadí:

  1. Zřízení sportoviště pro náctileté
  2. Zřízení klubu pro náctileté (čajovna, klubovna) s odpoledním provozem
  3. Vyvíjet tlak na developery, aby se podíleli v rámci investičních záměrů na rozvoji území s ohledem na potřeby občanů a zlepšila se vzájemná komunikace
  4. Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018
  5. Častější opravy místních komunikací (Seydlerova ulice, Velká Ohrada...) a zpomalovacích prahů
  6. Zamezení prodeje pozemků ve správě MČ Praha 13
  7. Odlehčovací služby pro seniory
  8. Realizace podzemních kontejnerů na odpad
  9. Motivace učitelů – hledání zdrojů, aby nedocházelo k odlivu učitelů
  10. Sociální byty a startovací byty, Podpora komunitních aktivit (tyto dvě priority získaly stejný počet bodů)

Podle metodiky místní Agendy 21 nyní předkládáme k vyjádření širšímu počtu občanů výše uvedené priority, které byly účastníky fóra  vybrány. Pro ověření vybraných priorit slouží anketa v časopise STOP a anketa na webu městské části. O výsledcích vás budeme informovat v dalších vydáních STOPu.

Závěrem celé akce předseda výboru Štěpán Hošna společně se zástupcem starosty Pavlem Jarošem přislíbili, že zmíněné podněty  nezapadnou a radnice se jimi bude zodpovědně zabývat. Opatření, která nejsou v kompetenci městské části, budou předána oprávněným subjektům k řešení.

Hana Zelenková, koordinátorka Místní agendy 21