Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky. Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.


datum
ulice
čas přistavení
4. 11. – sonám. Na Lužinách
8.00 – 8.20
4. 11. – soMládí (u Kulturního domu Mlejn)
8.30 – 8.50
4. 11. – soSezemínská (parkoviště)
9.00 – 9.20
4. 11. – soBellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
9.30 – 9.50
4. 11. – soKolovečská (parkoviště)
10.00 – 10.20
4. 11. – soBöhmova (parkoviště u kotelny)
10.30 – 10.50
4. 11. – soFantova (u provozovny Barum)
11.10 – 11.30
4. 11. – sokřižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
11.40 – 12.00

Michaela Líčková