Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mám asistenta, no a co?

Každý může zlepšovat věci ve svém okolí a každodenním životě. Není důležité, kolik je člověku let, ale jaké má odhodlání a nápady. Věříme, že mladí lidé se umí k řadě problémů postavit čelem. Ať už jde například o domácí násilí, xenofobii nebo ničení životního prostředí – vždy má cenu něco dělat.

Žáci FZŠ prof. Otokara Chlupa se rozhodli pomoci svým spolužákům, kteří mají svého pedagogického asistenta. Jde zejména o děti s poruchami učení nebo chování. Vnímají je jako nepochopenou menšinu, které je potřeba pomoci. Všimli si totiž, že řada z nich se za svého asistenta stydí, mnozí se jim za něj posmívají. Z vlastní iniciativy se rozhodli natočit o těchto dětech, asistentech a učitelích dokument s názvem Mám asistenta, no a co?. Cílem je pochopení skutečnosti, že asistenti, jejichž snahou je zajistit všem rovné příležitosti vzdělávat se, jsou dnes běžnou součástí školy.

Svoji aktivitu rozvíjejí v rámci projektu Jeden svět na školách s názvem Kdo jiný? Kromě natáčení dokumentu se snaží ve škole o všeobecnou osvětu prostřednictvím diskuze nebo výstavy. Další informace naleznete na www.jsns.cz, www.clovekvtisni.cz.

Hana Mašková, Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.