Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máme být na co hrdí

Základní škola Mládí, které byl Univerzitou v Cambridge udělen certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek, je partnerem Britské rady (British Council). Každoročně několik desítek dětí z naší školy přebírá certifikáty dokládající úroveň jejich znalostí. Řada našich žáků již některou ze zkoušek absolvovalo a mnozí absolventi se mohou dokonce pyšnit certifikáty zkoušek FCE, které dokládají, že mohou hovořit a psát anglicky na takové úrovni, aby mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí. Letos jsme byli pozváni do prostor Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kde jsme spolu se zástupci dalších škol z celé republiky byli přivítáni Její excelencí, paní Jan Thompson, velvyslankyní Spojeného království. Z úst zástupců British Council a Univerzity v Cambridge jsme si vyslechli poděkování za práci s žáky a kvalitní přípravu kandidátů zkoušek. Upřímně nás těší, že úroveň znalostí a dovedností našich žáků roste a na jejich výsledky jsme právem hrdí.

Doubravka Matulová