Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Anketa

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety právě vy a označit dva problémy, které osobně považujete za nejpalčivější a měly by se řešit přednostně.

Na anketním lístku jsou abecedně seřazena témata k řešení, která považují za nejpodstatnější účastníci Veřejného fóra pořádaného 17. září 2018. Máte k dispozici dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která považujete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit pouze jednomu opatření nebo po jednom dvěma různým návrhům. Hlasování je možné vždy jen jedenkrát z jedné e-mailové adresy.

Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte prosím do 31. 10. 2018 do schránky na podněty v informacích na radnici nebo ho odešlete na adresu: Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 (obálku označte nápisem FÓRUM 2018), případně zašlete naskenovaný nebo vyfocený anketní lístek na e-mailovou adresu: forum2018@p13.mepnet.cz.

O výsledcích ankety vás budeme informovat v časopisu STOP.