Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co je MAP II?

Projekt Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587) bude realizován od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2021. Navazuje na předchozí úspěšný projekt MAP I.

Hlavním cílem projektu je pokračovat ve společném plánování a sdílení aktivit vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ. Subjekty zapojené do obou Místních akčních plánů zmapovaly a nadále mapují své požadavky, které b udou i nadále financovány z evropských, příp. národních dotačních fondů a programů umožňujících další zkvalitnění výuky a výchovy.

V současnosti tyto prostředky čerpá dvacet pět mateřských a základních škol. Spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů, zaměstnavatelů a ostatních aktérů vzdělávání na území MČ Prahy 13 a Řeporyj bude mít i nadále podporu a bude se dále rozvíjet prostřednictvím různých akcí (workshopy, rodičovská fóra, besedy...), o nichž budeme včas informovat i širokou veřejnost.

Petra Řezáčová