Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den historie se seniory

Na první zářijový čtvrtek jsme pro seniory naší městské části připravili výlet, tentokrát na zámek Březnice. Poznali jsme krásu jižní části Středních Čech a Povltaví, historii a slávu šlechtických rodů i krásu přírody. Prohlídka zámku Březnice poodhalila jeho historii spojenou s rody Buziců, Lokšanů, pánů z Újezda, Kolovratů i Pálffyů a my jsme se tak postupně přenesli z 12. století až do současnosti. Výlet pokračoval exkurzí do pivovaru ve Vysokém Chlumci. Akce se podařila i díky nádhernému počasí a skvělé náladě, která mezi účastníky po celou dobu panovala. Výletu se zúčastnili také místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

Hana Zelenková