Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 725 562 312, 725 562 318.


datum
ulice čas přistavení
3. 11. – sonám. Na Lužinách
8.00 – 8.20
3. 11. – soMládí (u Kulturního domu Mlejn)
8.30 – 8.50
3. 11. – soSezemínská (parkoviště)
9.00 – 9.20
3. 11. – soBellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
9.30 – 9.50
3. 11. – soKolovečská (parkoviště)
10.00 – 10.20
3. 11. – soBöhmova (parkoviště u kotelny)
10.30 – 10.50
3. 11. – soFantova (u provozovny Barum)
11.10 – 11.30
3. 11. – sokřižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
11.40 – 12.00

Michaela Líčková