Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
Kettnerova
1. 10.
proti č. 2053 (parkoviště u trafostanice)
Kodymova
2. 10.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Chlupova
3. 10.
proti č. 1800 (u MŠ)
Janského
3. 10.
parkovací záliv u lékárny
Nušlova
4. 10.
rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Hábova 5. 10.
parkoviště proti č. 1564/8
Přecechtělova
5. 10.
křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)
U Jezera
8. 10.
parkoviště proti č. 2039/18
Lýskova
9. 10.
křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u Grafotechny)
Pod Viaduktem
9. 10.
křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
Červeňanského
10. 10.
křižovatka s ul. Janského (nástupní ostrůvek BUS)
V Hůrkách
11. 10.
plocha u oční kliniky
náměstí Na Lužinách
12. 10.
K Sopce
15. 10.
zpevněná plocha
Sezemínská
15. 10.
parkoviště u trafostanice
Borovanského
16. 10.
křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Běhounkova
17. 10.
parkoviště proti č. 2463
Trávníčkova
18. 10.
u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
Janského
19. 10.
parkovací záliv proti č. 2211/69
U Kašny
19. 10.
odstavná plocha
Volutová
22. 10.
parkoviště proti č. 2518/6
Fantova
23. 10.
parkoviště u č.1742/23
Pavrovského
23. 10.
křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
Jaroslava Foglara
24. 10.
parkovací záliv u č. 1333/8
Amforová
25. 10.
parkoviště proti č. 1895/24
Husníkova
25. 10.
parkoviště u trafostanice
Nad Dalejským údolím
26. 10.
záliv v komunikaci
Bronzová
29. 10.
chodník u trafostanice
Šostakovičovo náměstí
29. 10.
křižovatka s ul. Vlachova
Bellušova
30. 10.
parkoviště proti č. 1804/7
Böhmova
31. 10.
parkoviště u kotelny
Janského
31. 10.
rozšířený chodník u č. 2437
Ovčí hájek
1. 11.
parkoviště proti č. 2159/16
5. máje
2. 11.
proti č. 325
Podpěrova
2. 11.
před MŠ (u č. 1879)
Janského
5. 11.
parkoviště proti č. 2370/15
K Fialce
6. 11.
plocha u č. 1219
Drimlova
7. 11.
parkovací záliv vedle u kontejnerů na tříděný odpad
Kettnerova
7. 11.
parkoviště proti č. 2059

Michaela Líčková