Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Judo Bivoj přijímá nové členy

Judo je sportem, který zaujal tisíce lidí po celém světě. Přináší uspokojení nejen těm, kteří ho provozují, ale i těm, kteří ho sledují. Je bojovým uměním, kde najde uplatnění nejen mládež, ale i lidé v pokročilejším věku, a to bez ohledu na tělesnou výšku a váhu.

Judo Bivoj je oddíl juda propagující tradiční hodnoty juda a myšlenky jeho zakladatele Jigora Kana. A samozřejmě nechybí ani úspěchy jeho členů – skvělá umístění na mistrovstvích republiky, mezinárodních turnajích i v nejrůznějších soutěžích.

V Praze 13 Judo Bivoj působí už řadu let při FZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova. V současné době má náš spolek širokou členskou základnu, přesto stále přijímá nové členy. Máte-li o tento sport zájem, můžete se přijít podívat na tréninky. Více informací získáte také na e-mailu info@judobivoj.cz, tel. 222 315 932 nebo na www.judobivoj.cz.

Připojte se k nám! Vedení Judo Bivoj