Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lávka přes Petržílkovu ulici

Dočetla jsem se o špatném stavu lávky přes Petržílkovu ulici. Tuto lávku používá při své každodenní cestě do školy má dcera. Je přechod bezpečný?

Začátkem června jsme zjistili špatný technický stav lávky pro pěší přes ulici Petržílkova. Lávka má ve své spodní části zrezivělé a uvolněné plechy, kterým hrozí odtržení. Ohrožen byl tedy provoz pod lávkou, jelikož při silnějším větru hrozilo nebezpečí úplného odtržení uvolněných plechů a jejich pád na chodník nebo vozovku, kde by mohly poničit vozidla či dokonce zranit chodce. Okamžitě jsme v této souvislosti kontaktovali Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, která nám potvrdila oprávněnost naší stížnosti na nevyhovující technický stav a konstatovala, že lávka vyžaduje zásah. S tímto vědomím jsem se několikrát v minulých měsících obrátil na Magistrát hl. města Prahy s žádostí o zajištění bezodkladné opravy. Po těchto urgencích bylo na konci září zajištěno Technickou správou komunikací odstranění nebezpečných plechů. Pevně věřím, že celková oprava spodní části lávky bude uskutečněna v co nejkratší možné době dříve, než by mohlo dojít k újmě na majetku či zdraví našich občanů.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13