Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápach z výrobny krmiv VAFO Chrášťany

Opět je v okolí Prahy 13 cítit zápach z výrobny krmiv VAFO Chrášťany. Je možnost tento problém nějak řešit?

Situaci okolo zápachu z výrobny krmiv pro zvířata pravidelně monitoruji a jsem v kontaktu jak s vedením společnosti VAFO, tak také s vedením ostatních městských částí. Opravdu jsou dny, kdy je zápach cítit téměř po celém území Stodůlek. Zpracovatel krmiva měl v dubnu letošního roku instalovat speciální zařízení na bázi technologie studené plazmy, což je dle jejich vyjádření již třetí stupeň čištění odpadního vzduchu. Tato technologie byla nejdříve instalována ve zkušebním provozu. V tomto období se neobjevily žádné stížnosti na zápach. Aktuálně dosahuje společnost VAFO dle pravidelných měření snížení pachových stop o přibližně 80 %. Čisticí soustava byla nastavena pro různé stupně vlhkosti a rychlosti proudění odpadního vzduchu v závislosti na aktuálně vyráběné receptuře. V období prázdnin však bohužel došlo k několika výpadkům technologie. Vedení společnosti mě také informovalo o spuštění kontrolní online rozptylové analýzy. Jedná se o mapu, která ukazuje území zasažené zbytkovým pachem. Tento systém spojuje data z meteorologické stanice s matematickým modelem rozptylu pachu v ovzduší. Pravidelně konfrontují upozornění občanů se záznamy z tohoto zařízení v kombinaci s výjezdy na místa, kde byl údajně pach z výroby krmiv zaznamenán. Během prvních dnů bylo zjištěno, že nemalé procento upozornění je mylně připisováno zdroji zápachu z VAFA. Do systémů čištění vzduchu už tato společnost historicky investovala téměř 50 milionů korun. Dle všech doložitelných údajů jsou pod pravidelným dohledem státních institucí jako např. Česká inspekce životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR nebo místní hygienické stanice. Podle vyjádření těchto institucí splňuje VAFO Chrášťany všechny limity stanovené normami či zákony ČR. Jsou to líbivá slova, ta nám ale nestačí, protože zápach evidentně naše občany dál trápí.

Rád bych vás informoval o existenci aplikace s názvem Systém AirQ. Jedná se o aplikaci pro chytré telefony a PC, která sbírá hlášení o zápachu od svých uživatelů a ty pak vyhodnocuje s aktuálními meteorologickými podmínkami. Jednoduše se zjistí, jak často a v jaké oblasti se stížnosti vyskytují a v jakém režimu byla výroba v daný okamžik hlášení provozována. Chcete-li být nápomocni v řešení příčin zápachu, stáhněte si aplikaci do svého mobilního zařízení pomocí QR kódu a zapojte se do monitoringu zápachu tak, aby mohl být efektivně řešen.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13