Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozorování ptačích hnízd

Během loňského školního roku proběhl ve 4.A ZŠ Janského dlouhodobý, biologicky zaměřený projekt. Hlavním tématem bylo pozorování ptačích hnízd a sledování vývoje mláďat pomocí webkamer. Děti během několika měsíců sledovaly vývoj ptačích druhů od sneseného vejce až po odlet dospělce z hnízda. Tato pozorování byla dále spojena s fotografickou soutěží, kdy se žáci pomocí funkce printscreen snažili o co nejzajímavější záběry. Z těch pak vznikla zajímavá výstava. Porota složená z učitelského sboru na konci roku vybrala tři nejlepší fotografy a výherce odměnila cenami.

Jako vedlejší linie projektu probíhaly aktivity spojené s dalším hledáním informací a tvořením výukových posterů na téma ochrany po pozorovaných druhů. Škola tak opět rozšiřuje svoji projektovou výuku o další aktivitu, která je nejen zábavná, ale hlavně pro žáky velmi přínosná. Takto získané informace se žákům snadněji ukotví v paměti a díky použitým metodám kritického myšlení vše snáze aplikují do dalšího studia ve škole. Od října 2018 bude projekt dále pokračovat.

Jan Havlíček, ředitel školy