Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Půjčka pro mladé s úrokovou sazbou 1,12 % p.a.

Dotační program „Program pro mladé“ zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení (dále jen SFRB). Ten poskytoval nebo poskytuje také např. dotační programy Program Panel, Program 600 a 150, Program Výstavby, Program Regenerace sídlišť.

Více se budu věnovat právě nejnovějšímu „Programu pro mladé“. Tento dotační program je možné využít od 15. 8. 2018. Úroková sazba je stanovena ve výši Základní referenční sazby EU pro Českou republiku, minimálně však 1 % p.a. Aktuální sazba 1,12 % p.a. je nižší než je běžné u hypotéčních úvěrů. Otázky klientů nejčastěji směřují, jaké jsou rozdíly, výhody a nevýhody oproti standardním hypotékám a úvěrům ze stavebního spoření.

Nevýhody Půjčky pro mladé oproti hypotékám a úvěrům ze stavebního spoření:

 • Nízký limit maximální výše úvěru. Bez zástavy nemovitosti můžete žádat pouze o částku max. 300 000 Kč, zároveň při půjčce do 300 000 Kč potřebujete ručitele, který není starší 55 let a má příjem minimálně 15 000 Kč. Oproti tomu úvěry ze stavebního spoření se poskytují bez zástavy nemovitosti do výše 800 000 Kč a není potřeba ani ručitel.
 • Na koupi bytu fond poskytuje úvěr maximálně 1,2 mil. Kč.
 • Hodnota 80 % se nepočítá z tržní ceny jako u hypotéčních úvěrů. Lze očekávat, že 80 % bude počítáno z nižší částky.
 • Administrativní náročnost a pomalý schvalovací proces. Fond má na vyřízení žádosti 60 dnů. Při této lhůtě je Půjčka pro mladé nepoužitelná při standardní koupi bytu, kdy je potřeba, aby bylo financování vyřešeno během několika málo týdnů.
 • Nutná dokumentace pro schválení. Seznam nutných podkladů je daleko obsáhlejší než u hypoték. U koupě bytu je potřeba Budoucí kupní smlouva, což pro zájemce znamená závazek koupi nemovitosti pod sankcí. Pokud nedojde ke schválení úvěru, rezervační záloha propadá. Standardní hypotéku u banky lze schválit na základě návrhu budoucí kupní smlouvy a je možné také hypotéku schválit před platbou jakékoli zálohy.
 • V případě výstavby se musí dokládat faktury související se stavbou. U hypotéky lze čerpat bez faktur na účet klienta. Hypotéční banky kontrolují účelové použití úvěru pouze dohlídkou odhadce.
 • Standardní doba splatnosti Půjčky pro mladé je 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí a 20 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí. U hypoték je maximální splatnost až 30 let.
 • Když jeden z manželů již vlastní byt nebo nemovitost, nemůže žádat o úvěru na pořízení bydlení ani druhý z manželů, který žádný byt nevlastní.
 • U domu nesmí přesáhnout velikost podlahové plochy 140 m² a u bytu nesmí podlahová plocha přesáhnout 75 m².
 • Půjčku pro mladé není možné použít na refinancování hypotéky.

Výhody

 • Nízká úroková sazba.
 • Zpracování úvěru je zdarma. Což je však u hypoték také běžné, situace se za poslední roky co se týče poplatků u hypoték výrazně zlepšila.
 • Předchozí „novomanželská půjčka“ byla pro sezdané páry. Nyní lze žádat, i když žadatelé nejsou manželé, pokud vychovávají dítě do 6 let.

Přes řadu nevýhod může být pro omezený okruh žadatelů vhodná volba financování přes dotační program Půjčka pro mladé. Zejména v menších městech nebo obcích, např. kdy má žadatel již vlastní pozemek a má dostatek času na vyřízení úvěru.

Zdroj informací k programu Půjčka pro mladé: www.sfrb.cz.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz