Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do zastupitelstev

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. V Praze 13 budou probíhat volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v 57 volebních okrscích. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz a na úřední desce ÚMČ Praha 13 v sekci volby. Adresu volební místnosti budete mít uvedenou na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

-red-