Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oprava lávky na Slunečním náměstí

V létě probíhala další oprava lávky na Slunečním náměstí, jaký byl důvod? Plánují se i jiné rekonstrukce týkající se komunikací?

Co se týká opravy lávky na Slunečním náměstí – v minulých letech byly postupně prováděny opravy a další související práce.

V roce 2014 proběhla kompletní oprava, v roce 2015 bylo prováděno měření a výpočet svislých posunů a o rok později havarijní oprava klenuté brány.

V letošním roce to byla pouze reklamační oprava, protože byly zjištěny závady jako silně degradovaná pochozí vrstva, uvolněné madlo, poškozené mostní závěry, lokálně odfouklá sanační vrstva a prosvětlující koroze. Za komplikace se občanům omlouváme, ale Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), jako zodpovědný správce hospodařící s veřejnými prostředky, musela k reklamaci přistoupit ještě v letošním roce, aby se dala využít šedesátiměsíční záruka. Zhotovitel si práce rozložil dle vlastní kapacity.  Vzhledem k tomu, že zajištění bezpečnosti našich občanů patří mezi naše priority, akceptujeme pracovní úsilí TSK, která v Praze 13 realizuje nespočet oprav a rekonstrukcí.

V rámci běžné údržby bude opraven chodník v Hostinského ulici, dále výtluky na komunikacích Archeologická, K Řeporyjím, Jeremiášova, Bavorská, Vackova, Mukařovského a také na Velké Ohradě.

Dále bude v naší městské části probíhat, nebo už probíhá, údržba mostních objektů, a to v rámci běžné údržby. Jedná se o lávky v ulicích Oistrachova a Píškova a také opravy izolace podchodu v Nových Butovicích. Koncem letošního roku bude zahájena oprava mostu mezi ulicí Líšnická a Stodůleckým hřbitovem. Další opravy budou realizovány v průběhu příštího roku a občané o nich budou včas informováni.

U zastávky MHD Bucharova došlo k dopravnímu omezení  v rámci výstavby dělícího ostrůvku v prostoru přechodu pro chodce. Ochranný ostrůvek zkrátí délku přechodu tak, aby se stal bezpečnější pro pěší. Součástí stavby je rekonstrukce autobusových zálivů včetně navazujících chodníkových ploch.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13