Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební práce na některých kotelnách

Zaznamenali jsme v naší městské části stavební práce i na některých kotelnách.

Je to tak. Společnost Veolia Energie Praha, a.s., v současné době dokončuje v Praze 13 práce na dvou kotelnách, a to konkrétně v ulici Fantova a v ulici Kolovečská. U těchto kotelen došlo v loňském roce k celkové rekonstrukci technologií a v současné době probíhá oprava jejich fasád. Primárním důvodem byla rekonstrukce, díky které se sníží produkce emisí skleníkových plynů, což přispěje ke zlepšení životního prostředí v oblasti.

Další přidanou hodnotou je i estetická stránka věci. Stará fasáda a zanedbaná zeleň svým  vzhledem hyzdila okolí. Věříme, že toto zvelebení obyvatelé ocení.

Nicméně bych touto cestou chtěl apelovat na některé nepřizpůsobivé občany žijící v naší městské části, kteří stále dokola ničí a hyzdí naše okolí a mají potřebu zanechat svoji stopu pomocí sprejů všude, kde narazí na volnou plochu. Byl bych rád, kdyby si uvědomili, že i odstranění graffity stojí nemalé peníze, které bychom mohli investovat do něčeho smysluplnějšího. Myslím, že máme všichni právo žít v hezkém, čistém a upraveném prostředí.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13