Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rizikové firemní dluhopisy – kdo další přijde o peníze?

Nízké zhodnocení státních dluhopisů žene investory do nákupu firemních dluhopisů. V poslední době nejsou výjimky, kdy státní dluhopisy přinášejí dokonce záporný výnos. Investoři tak hledají alternativu. Často ji naleznou ve firemních dluhopisech a domnívají se, že pevně stanovený kupón nebo úrok u dluhopisu jsou garantované. Konkrétní případy v tomto roce dokazují, že je potřeba pečlivě vybírat, pokud nechce investor riskovat ztrátu, která může být ve výši až celé investice. Po krachu internetového prodejce Zoot, který připravil majitele dluhopisů a nezajištěné věřitele o více než půl miliardy korun, hrozí tuzemskému dluhopisovému trhu další velká rána. Skupina EMTC se ocitla v problémech a rozhodla se pozastavit svůj dluhopisový program. EMTC stojí za projekty pracovního portálu nebo vzdělávací aplikace.

Investice do firemních dluhopisů může přinést výnos v některých případech 6 % až 9 % ročně. Jaké může být riziko této investice a co vůbec investice do dluhopisů znamená?

Základní definice zní takto:

Dluhopis (obligace, z angličtiny bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Dluhopisy typicky emituje stát, místní samospráva nebo obchodní společnosti.

Státní dluhopis – emitentem (vydavatelem) je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí ČR. ČNB se také stará o  vyplácení úroků. Půjčené peníze stát nejčastěji vkládá do infrastruktury nebo ke splácení státního dluhu.

Korporátní dluhopisy (podnikové) – jedná se o dluhopisy, jejichž emitentem je nějaká společnost, cílem takové emise je získání kapitálu k určité činnosti (od modernizace přes rozšíření až po záchranu společnosti).  Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od čehož se odvíjí velikost úroků.

Bankovní dluhopisy – emitentem je peněžní ústav, tento typ dluhopisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů se specifickými právními i finančními možnostmi (např. banka může být distributorem).

Pokladniční poukázky – krátkodobé dluhopisy.

Rizika investic do dluhopisů:

Úvěrové riziko

Vždy existuje riziko, že dlužník nebude schopen splnit své závazky, a to zcela nebo zčásti.

Cenové riziko

Pokud investor drží dluhopis do splatnosti, získá odkupní cenu, která je uvedena v podmínkách dluhopisu. Cenu určuje poptávka a nabídka, která se řídí i současnou úrokovou mírou. Například ceny cenných papírů s pevnou sazbou budou klesat, pokud porostou úroky z dluhopisů se srovnatelnou dobou splatnosti. A naopak, dluhopisy získávají na hodnotě, pokud úrok z dluhopisů s podobnou dobou splatnosti klesne.

Riziko likvidity

Dluhopisy, které se obtížně prodávají nebo které nelze prodat vůbec, je nutné držet až do splatnosti. Firemní dluhopisy mohou představovat vhodný doplněk vašeho portfolia. Je však velmi riskantní se domnívat, že vše s názvem dluhopis je a priori bezpečná investice. Podstatné informace, které je třeba znát při výběru emitenta firemních dluhopisů, jsou následující:

  • zajištění dluhopisu
  • zadluženost emitenta, např. podle ukazatele Vlastní kapitál/aktiva
  • historie společnosti a její délka působnosti na trhu
  • současné a předpokládané hospodaření emitenta
  • účel, za kterým společnost dluhopisy vydává, zda je projekt reálnýa souvisí s předmětem podnikání společnosti

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz