Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Hildy Čihákové

Najdete ji ve starých Stodůlkách, míří východním směrem a spojuje obě ramena ulice Pod Kulturním domem. Své jméno nese na počest hrdinky 2. i 3. odboje, čestné občanky Prahy 13 a především vzácné, statečné a obětavé Hildy Hojerové Čihákové. Letos by se 9. prosince dožila 110 let. Za svou činnost v odboji za protektorátu převzala roku 1947 z rukou generála Klapálka vojenské vyznamenání „Za zásluhy I. stupně“. V době okupace i po únoru 1948 pomáhala uprchlíkům před režimem i pronásledovaným. Krátce nato byla zatčena a odsouzena na pětadvacet let. Ke své již neúplné rodině se mohla vrátit až v roce 1956. Komunistický režim ji i po propuštění všemožně ztrpčoval život. Teprve po roce 1989 se jí dostalo plné rehabilitace a ocenění její statečnosti. Byla jí udělena řada ocenění. Nejvyšší z nich, řád T. G. Masaryka II. stupně za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv, jí propůjčil 28. října 2006 prezident republiky. V září 1994 se po smrti svého jediného syna přestěhovala do Stodůlek. Přes všechny útrapy paní Hilda nezahořkla a neztratila optimizmus. Do posledních chvil byla velice aktivní v činnosti Konfederace politických vězňů, seniorům chodila vyprávět o svém přátelství s Karlem Hašlerem, účastnila se společenských akcí Prahy 13. Celý život bojovala proti útlaku a nespravedlnosti a nikdy se nespojila s žádným zlem. Když se jí ve vězení odsouzené ptaly, kde v tak těžké situaci bere tu naději, odpovídala, že má radost, protože si právě prožívá očistec a půjde pak rovnou do nebe. A říkala čistou pravdu. Hilda Čiháková Hojerová zemřela 30. ledna 2007 ve věku 97 let. O rok později byla na její počest v Praze 13 pojmenována právě tato ulice.

-red-