Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Butovický rohlík popětadvacáté

V sobotu 19. září se na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku konal již 25. ročník běžecko-cyklistického závodu Triatlon sportklubu Praha a odboru životního prostředí. Nad akcí převzala záštitu místostarostka Marcela Plesníková. Ta také odstartovala nejmladší kategorie závodníků. Proč Butovický rohlík na podzim? Odpověď je jednoduchá, na jaře nebylo možné akci pořádat kvůli pandemii nemoci covid-19.

Přes naše obavy o účast se v tento slunečný den sešlo asi 60 závodníků ze všech věkových kategorií. Celkově však bylo napočítáno asi 200 účastníků akce. Ti, co zrovna nezávodili, tak vydatně fandili a vítězům patřil vždy hlasitý potlesk. Nově přibyla i kategorie rodičů s kočárky. Místní pekárna opět dodala darem butovické rohlíky na posilnění závodníků. Zakladatel této akce Jan Král je současně zahradníkem, který se stará o Centrální park. S dětmi i ostatními účastníky vysadili nový dub, který také společně vydatně zalili, aby měl snadnější start do života.

Akce opět připomněla dálkovou trasu Greenways Praha – Vídeň tradičními velkými koláči s logy Prahy 13 a Greenways. Na vítěze čekala svítící a blikající bezpečnostní světla k připevnění na boty nebo oděv. Po dobu celého závodu vládla pohoda a radost z pohybu vlastní silou. Mezi pořadateli dnes jsou i někdejší závodníci, kteří kdysi startovali v těch nejmladších kategoriích. Všichni přejeme tomuto oblíbenému závodu hodně štěstí do dalšího čtvrtstoletí. Projekt je podporován dotací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020.

Dana Céová