Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 (v případě II. kola 9. a 10. 10.) se konají volby do Senátu Parlamentu České republiky. Výdej voličských průkazů pro hlasování ve dnech 2. a 3. 10. skončil 30. 9., pro II. kolo voleb se voličské průkazy vydávají ve dnech 5., 6. a 7. 10. Máte-li trvalý pobyt na území MČ Praha 13, můžete o voličský průkaz požádat na Odboru občansko-správním ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice, ve 3. poschodí, dveře č. 433 v uvedených hodinách:

  • pondělí 5. 10. 8.00–18.00
  • úterý 6. 10. 8.00–13.00
  • středa 7. 10. 8.00–16.00

Žádost o voličský průkaz najdete na webových stránkách www.praha13.cz v sekci Volby nebo je k dispozici přímo v místě výdeje. Při podání žádosti je nutné předložit k prokázání své totožnosti platný doklad. Upozorňujeme, že s vydaným voličským průkazem můžete v senátních volbách hlasovat pouze ve volebním obvodu č. 21 (v kterémkoli okrsku), do kterého patří Praha 5, Praha 13 a Praha – Řeporyje. Bližší informace o voličských průkazech získáte na www.praha13.cz v sekci Volby, na tel. 235 011 313 (317) nebo na maskovas@praha13.cz.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního