Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podzimní oslava Země 2020

Přijměte naše srdečné pozvání na akci Podzimní oslava Země 2020, která se koná ve čtvrtek 15. 10. od 9.00 do 17.00 v Centrálním parku Prahy 13 na hrázi Stodůleckého rybníka. Svým zaměřením je určena široké veřejnosti včetně rodin s dětmi a dodatečně spojuje oslavu Dne Země a Dne stromů. Kampaň pořádá Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 v rámci místní Agendy 21, ve spolupráci s dalšími partnery, kterými jsou Lesy hl. m. Prahy, spolek Biodiverzita, z.s., Pražské služby, a.s., Král – zahradnické práce. Při zahájení bude společně vysazen strom do Centrálního parku. Výsadbu doprovodí odborným komentářem pan Král ze společnosti Král – zahradnické práce, s.r.o., která má celý park ve své celoroční péči.
Na místě budou připravena stanoviště se soutěžemi a hrami pro děti i pro dospělé a také informační materiály k environmentálním tématům. Formou her návštěvníkům ukážeme, jak mohou sami nebo společně ve škole a v rodině přispět k ochraně životního prostředí. Na stanovišti odboru životního prostředí budou řešena aktuální environmentální témata. Městské děti se na stanovišti Poznejte kulturní plodiny pokusí určovat semena a plody známých plodin, při hře WC není černá díra si uvědomí, co lze a co naopak nelze spláchnout do WC. Menší děti mohou vyzdobit podzimní strom, jiní se při interaktivní hře Znáš místo, kde žiješ? pokusí správně umístit známé architektonické prvky do mapy naší městské části. Život vodních rostlin a živočichů přiblíží hra Živá voda. Návštěvníci se mohou těšit na stanoviště pana Krále s názvem Zahradník. Do parku si zkusí vysadit cibuloviny a semínka rostlin z květnaté louky, které jim jako vzpomínka na tuto akci na jaře vykvetou. Spolek Biodiverzita připraví povídání a soutěže věnované zejména hmyzu z našich luk i zahrad. Neopomeneme ani palčivé téma hromadění odpadů, kterému se budou z různých pohledů věnovat partneři na stanovišti Pražských služeb. Lesy Praha připraví osvětový program ze života stromů a ukáží, jak funguje záchranná stanice pro zvířata. Na všechny účastníky akce se moc těšíme.
Akce se koná pod záštitou místostarostky Marcely Plesníkové a za podpory z dotací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020.

Eva Beránková