Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáháme dětem a jejich rodičům žít život bez násilí

Pokud vy nebo někdo z vašich nejbližších zažíváte v rodině násilí, pak neváhejte a obraťte se na pražské Centrum LOCIKA.
Centrum nabízí možnost okamžité anonymní pomoci, přímou podporu pro děti a rodiče, poradenství pro učitele a další profese pracující s dětmi.
Můžete volat na poradenskou linku Dětství bez násilí, telefonní číslo 601 500 196 (po–st 9.00 – 11.00, 15.00 – 17.00) nebo napsat na poradna@centrumlocika.cz, chat na webu www.detstvibeznasili.cz. Samozřejmě nás můžete i osobně navštívit na adrese našeho centra – Umělecká 6, Praha 7.
Více informací najdete na www.detstvibeznasili.cz.
Hodnoty organizace:

  • nepřijatelnost násilí v blízkých vztazích
  • profesionalita a odbornost
  • otevřenost
  • respekt
  • ochrana zájmu dítěte a jeho bezpečí

Cíle práce s klienty:

  • zastavit násilí v rodině
  • pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí (snížit míru traumatizace)
  • pomoci oběma rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit jejich rodičovské kompetence
  • snížit riziko přenosu násilného chování do další generace
  • prevence dalšího poškozování dítěte v jednání s institucemi

Centrum LOCIKA prosazuje právo dítěte na dětství bez násilí. Na situaci v rodině se dívá očima dítěte a při hodnocení si nevybírá pohled ani jedné z rodičovských stran – mámy nebo táty, jde o bezpečí dítěte. V jeho zájmu pomáháme oběma rodičům posílit jejich rodičovské kompetence a zlepšit jejich vztah s dítětem. Obojí je zásadní pro zdravý psychosociální vývoj dítěte a pro zdravé vztahy v rodině. Centrum poskytuje služby v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí bezplatně. Bylo založeno v roce 2015, veškeré služby, které poskytuje, jsou bezplatné.

Petra Moravcová