Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zhoršená epidemiologická situace zpřísnila hygienická opatření

Stejně jako v jarních měsících letošního roku došlo v Praze v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací ke zpřísnění hygienických opatření. Naši strážníci se opětovně zaměří na dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v době mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví – na nošení ochrany dýchacích cest v místech, kde je to mimořádným opřením výslovně uloženo. Prosíme tímto všechny občany o respektování nastavených pravidel. Strážníci mohou za nedodržení zákazů a příkazů stanovených mimořádným opatřením uložit pokutu příkazem na místě až do výše 10 000 korun. To je ovšem krajní řešení, které by vlastně nemělo ani nastat, pokud občané uposlechnou pokynů strážníka a budou ochotni odstranit případné nedostatky. Chápeme složitost situace a proto nemíníme přistupovat k žádným neodůvodněným represivním zásahům. Apeluji proto na všechny spoluobčany – zachovávejte slušnost a ohleduplnost vůči ostatním lidem. Určitě doporučujeme mít vždy ochranu dýchacích cest při sobě. Děkujeme všem za spolupráci.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP