Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Portál občana

Městská část Praha 13 nabízí občanům možnost kontroly plateb místních poplatků z pohodlí domova. Tuto službu zajišťuje tzv. Portál občana, který je zacílen na zvýšení efektivity komunikace mezi úřadem a občany. Jde o aplikaci pro komunikaci s občany prostřednictvím webového prohlížeče, který zpřístupňuje údaje evidované radnicí v ekonomickém systému. Občan tak získá například možnosti nahlížet na stav svých pohledávek atd.
V současné době lze takto kontrolovat platby u místního poplatku ze psů. Je to nejběžnější poplatek, týkající se bezmála 4 000 osob, u kterého probíhají každoroční platby.
Portál občana nenahrazuje přihlášení psa do evidence úřadu. Pokud pes není klasicky přihlášen, je to nutné učinit. Až potom lze provést registraci na níže uvedeném odkazu. Vyplnit zde příslušný formulář s uvedením požadovaných údajů. Registraci je nutno dokončit osobní návštěvou a ověřením totožnosti osoby, po které odpovědný pracovník přístup aktivuje.
Prozatím lze takto nahlížet na pohledávky týkající se plateb za psa. O rozšíření funkcí Portálu občana budou občané s předstihem informováni. Portál občana můžete využít na adrese www.praha13.cz/portal_obcana.

-red-