Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z DENÍKU POLICIE ČR

  • Hygienická stanice hl. m. Prahy nařídila s účinností od 9. září další opatření směřující k zamezení šíření nemoci covid-19. Nařízení spočívá v omezení pro občany pohybující se na území hl. m. Prahy. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o zákaz pohybu občanů ve všech společných prostorách jako je metro, nádraží apod. bez ochrany úst a nosu. Zároveň se jedná o zákaz přítomnosti veřejnosti ve všech provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22.00 a šestou hodinou ranní. Tzv. okénkový prodej však omezen není. Zároveň jsou v tomto nařízení uvedeny některé výjimky. Např. děti do dvou let věku nemusí nosit ochranu úst a nosu... Za porušení tohoto nařízení hrozí dosti velká sankce. V zájmu zdraví nás všech bych chtěl požádat všechny, nejen čtenáře STOPu, o dodržování platných nařízení. Rozumím tomu, že každý má na věc nějaký názor, ale my jsme tu od toho, abychom na dodržování zákonů a dalších souvisejících předpisů dohlíželi.
  • Na zhoršující se epidemiologickou situaci a zvyšující se počet nakažených reagovala i policie. Právě z tohoto důvodu byla zavedena taková opatření, která by měla zajistit trvalou akceschopnost útvaru i v případě, že se někdo nakažený v našich řadách objeví.
  • V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet krádeží vloupáním do sklepů a kočárkáren. Zkontrolujte si prosím své věci, zda vám něco nechybí. Předmětem zájmu těchto pachatelů jsou především jízdní kola. Zabezpečte si své sklepní kóje a všímejte si okolí. V posledním období se nám podařilo několik takových pachatelů ztotožnit a to zejména díky tomu, že některé domy jsou již vybaveny kamerovým systémem. K odsouzení dosud nedošlo, protože je to běh na dlouhou trať. I když jsme několik pachatelů krádeží identifikovali, počet vloupání se nesnížil. Doporučil bych probrat na domovní schůzi nebo na schůzi společenství vlastníků, zda by nebylo možné pořídit do domů kamerový systém. Alespoň na příchodové a odchodové trase – tedy u vstupů do domu. Kamerový záznam bývá mnohdy jediným důkazem. Při těchto krádežích většinou platí: „Na místě se nepodařilo zajistit žádnou stopu, neboť na co zloděj sáhl, to i ukradl“.
  • Přeji vám i nám, abychom přežili ve zdraví a v co nejmenších omezeních další „dobu covidovou“. Za MOP Stodůlky npor.


Lukáš Hošna