Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

GEOtýden s Koniklecem

Fakultní základní škola Brdičkova ve spolupráci s Agenturou Koniklec připravila pro své žáky, ale také pro občany Prahy 13 zajímavou akci pod názvem GEOtýden. Školu navštíví známý geolog a paleontolog Štěpán Rak, který pro žáky připravil výtvarnou dílnu a vycházku na geologicky zajímavá místa a naleziště zkamenělin. Bývá zvykem, že si z takových vycházek se Štěpánem děti odnášejí nejednu fosilii. V oblíbeném filmu Cesta do pravěku zaznělo: „A tak měl Jirka trilobity dva.“
Kolik trilobitů a jiných zkamenělin si na nedělní geologické vycházce se Štěpánem (10. 10.) najdete právě vy? O jaké druhy se jedná a mnohem více se můžete dozvědět ve středu 13. října na přednášce, kdy bude škola v rámci projektu 51_FZŠ Brdičkova (CZ.07.4.68/0.0/ 0.0/19_068/0001461) otevřená pro veřejnost. Informace o všech aktivitách GEOtýdne najdete na stránkách naší školy.
Agentura Koniklec, o.p.s., působí v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje již 29. rokem a je držitelem celé řady ocenění. Více než 10 let pomáhala s přípravou vyhlášení Geoparku Barrandien, který významně zasahuje na území Prahy a učí děti i jejich rodiče poznávat neživou přírodu. Spojuje dohromady osvětu o geologii a paleontologii s poznáváním přírody a krajiny, která je s geologií těsně spjatá. Agentura Koniklec vydala také tři řady turistického průvodce Stezkami Barrandienu, mapy geologických zajímavostí Prahy a další publikace, ve spolupráci se Štěpánem Rakem pořádá komentované geologické vycházky... Více na www.koniklec.cz/tag/geo, https://geologickevychazky.cz/uvod.

Monika Juřicová