Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Procházka plná stromů a soch

Dnes vás zveme na procházku do malebných míst středního Polabí. Vlakem z Masarykova nádraží dojedete do Čelákovic. Z nádraží pokračujte ulicí Palackého k pivnici Nová hospoda. U ní doprava ulicí J. A. Komenského. Za MŠ a budovou ČSOB rostou v zeleni dva památné stromy vedle sebe: lípa malolistá a javor mléč. Za nimi vyjdete na náměstí 5. května s novobarokní zdobenou radnicí. Před ní stojí památník obětem válek a klasicistní kříž z roku 1823. Pokračujte dolů náměstím a rovně ulicí Sedláčkova na křižovatku s ulicí Kostelní, kam odbočte. Zdejší kostel Nanebevzetí panny Marie pochází z počátku 13. století. V polovině 18. století došlo k barokní přestavbě. Naproti kostelu stojí další kulturní památka – tvrz patřící k nejzachovalejším u nás. Byla postavena na místě slovanského hradiště. Od roku 1949 je využívána jako Městské muzeum se zaměřením na střední Polabí a také slouží jako informační centrum. Od tvrze pokračujte po žluté kolem původního ramene Labe.

Dojdete k nové lávce přes Labe. Kolem informačních panelů a turistického ukazatele vstoupíte na lávku, ze které se pokocháte pohledy na řeku a nedaleké zdymadlo s plavební komorou a malou vodní elektrárnou. Po přejití lávky projdete mezi chatkami s hospůdkou. Této oblasti se říká Grádo. Za chvilku přejdete další lávku s úchvatnými pohledy na mrtvé říční rameno, která je zhruba v jeho polovině. Za lávkou je informační tabule NS č. 19 přírodní rezervace Lipovka. Jde o přírodní rezervaci lužního lesa, jež je typický pro okolí velkých nížinných řek.

Převažují zde duby, habry, jasany a lípy. Lesy jsou plné rozličného ptactva, hmyzu a bylin. Lesem dojdete k místu s turistickým ukazatelem, sousoším andělů Žalostné a Radostné smrti, výklenkovou kaplí svatého Václava. Přejděte železniční přejezd a po NS Údolím Labe dojdete na kraj obce Byšičky. Byla založena neobvyklým způsobem – do kruhu. Půdorys okrouhlice je dodnes velmi vzácně zachován, proto je obec památkově chráněna. Zajděte na její náves s kapličkou sv. Václava, u níž kromě lavičky najdete humornou desku s informací, že zde zakopl o skvělou myšlenku Jára Cimrman. U kapličky rostou dvě památné lípy velkolisté. Vraťte se zpět na NS a po ní podél tůní jděte dále. U dřevěného posedu po pravé ruce pokračujte loukou stále vlevo. Až dojdete k chatě, přejdete po betonu a hned se dejte doprava, vlevo je rybník Řehačka. Ten obejděte až k hospodě Na Řehačce. Při procházení osady si všimněte různě roztroušených třiceti tří památných dubů.

Dále po silnici dojdete k železničnímu přejezdu. Za přejezdem se dáte doprava a po červené dojdete kolem závodiště v Lysé nad Labem až k zámku. Dnes slouží zámek seniorům, ale park je veřejnosti přístupný. Kromě alegorických barokních soch vás hned u vstupu do parku zaujme rozložitý, asi sedmnáct metrů vysoký platan Petzoldův. Vraťte se zpět na červenou a kolem kostela Narození sv. J. Křtitele se sochami svatých a evangelistů vyjdete na náměstí B. Hrozného, který zde má pomník. Kromě pomníku má B. Hrozný pamětní desku na budově fary. Zkuste zazvonit, určitě vás ráda vpustí dovnitř paní kostelnička. Je velmi příjemná a ráda vám ukáže celý rozsáhlý dvůr a zahradu. Najdete zde mimo jiné památný vzrostlý nahovětvovec dvoudomý. Celé zahradě dominuje kostel Českobratrské církve evangelické. Po červené dojdete až na vlakové nádraží, ze kterého dojedete zpět do Prahy na Masarykovo nádraží. Přejeme krásný, asi 16 kilometrů dlouhý výlet. Mapa KČT č. 37 Okolí Prahy-východ.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan