Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací v roce 2021

Na čištění jednotlivých bloků, které začne 1. listopadu, budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje (zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna s dopravním omezením“, které vymezují rozsah platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28) a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek ukončuje.

Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.

Datum
Seznam ulic
1. 11.
Flöglova, Hábova (plus parkoviště a odbočka k jeslím), Heranova, Hostinského (plus parkoviště a odbočka k mateř. škole), Kálikova, Klukovická, Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448, Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus 3 parkoviště), Vlachova
2. 11.
Chalabalova, Kocianova (část), Kovářova, Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova), Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách), NN 3444 (část), NN 3447 (část)
3. 11.
Fantova, Horákova (bez slepého úseku a parkoviště), Kettnerova, NN 1798, Trávníčkova
4. 11.  Bellušova (bez parkoviště u Chlupova – Mukařovského), Holýšovská, Chlupova, K Zahrádkám (Armády – č. p. 1026/47) Neustupného, NN 3452 (přední část parkoviště), Nová kolonie (část), Symfonická (Armády – Melodická), Melodická (Symfonická – slepý úsek), Operetní, Smetáčkova (Pod Kulturním domem – slepý úsek)
5. 11.
Archeologická (Mukařovského – NN 3454, Zázvorkova – konec, Bronzová – konec), Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra), NN 7269 (spojka Bronzová – Zázvorkova) Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště) Zázvorkova
8. 11.
Amforová, Brdičkova (bez parkoviště), Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova
9. 11.
Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, Píškova, Zvoncovitá
10. 11.
Husníkova (včetně otočky – parkoviště) NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách
11. 11.
Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část), Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), Seydlerova, Volutová (plus parkoviště)
12. 11.
Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední oddíl parkoviště), Nušlova
15. 11.
Drimlova (Janského – slepý úsek), Herčíkova, Janského (Červeňanského – Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště u Janského mezi Drimlova – Červeňanského)
16. 11.
Borovanského, Janského (Kurzova – Prusíkova), Klausova, Kurzova, Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
18. 11.
Bašteckého (bez úseku kolem parku), Janského (Červeňanského – Prusíkova), Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)
19. 11.
Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, Nad Dalejským údolím (část), Raichlova (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo náměstí


-red-