Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!


datum
hodina
stanoviště
16. 10.
9.00–12.00
náměstí Na Lužinách
16. 10.
13.00–16.00
K Sopce – parkovací záliv
23. 10.
9.00–12.00 K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha
u kontejnerů na tříděný odpad
23. 10.
13.00–16.00
křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům
– u kapličky
30. 10.
9.00–12.00
K Fialce – plocha u č. 1219
30. 10.
13.00–16.00
Křižovatka ul. Srnčí – U Dobráků
5. 11.
15.00–18.00
5. máje – plocha u č. 325/55
6. 11.
9.00–12.00
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
6. 11.
13.00–16.00
Mládí – parkoviště proti č. 824/14
13. 11.
9.00–12.00
křižovatka ul. Melodická – Operetní
13. 11.
13.00–16.00
K Fialce – plocha u č. 1219
20. 11.
9.00–12.00
křižovatka ul. K Hájům – Okruhová
20. 11.
13.00–16.00
křižovatka ul. K Opatřilce – K Jihu


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Jana Gilíková, vedoucí OŽP