Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úspěch v republikovém finále

Žáci naší ZŠ Mládí se tento rok opět zúčastnili republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Závody se konají v desetiboji, který se skládá jak z atletických, tak i dovednostních a silových disciplín. Celá sportovní akce se tradičně konala v Brně na stadionu VUT. Naše skupiny sportovců podaly výborné výkony a v celkovém hodnocení družstev obsadily výborné 20. místo z celkového počtu 73 družstev.
V závodu jednotlivců se nejlépe umístila děvčata Ema Adamková – 1. místo v roč. 2009 a Marianna Vaňková – 9. místo v roč. 2008. Všichni zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy.

Kateřina Wollnerová, vyučující TV