Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Certifikáty pro zdatné angličtináře

Radost z pokroků ve výuce angličtiny na ZŠ Mládí podpořily mezinárodně uznávané certifikáty. Někteří naši žáci složili jazykové zkoušky Key English Test a Preliminary English Test. První zmiňovaná testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a druhá ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Všem oceněným srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Hana Hájková, vyučující Aj na 2.stupni